Rakowski Fest 2019

Rakowski Fest 2019 – widzowie siedzący pod sceną na świeżym powietrzu. W tle widać dwa budynki.