Rakowski Fest 2019

Rakowski Fest 2019 – grupa seniorek w strojach ludowych tańczy na scenie.