Rakowski Fest 2019

Rakowski Fest 2019 – Chór Piastuny na scenie w strojach ludowych. Na pierwszym planie rollup „Dolny Śląsk”.