Rakowski Fest 2019

Rakowski Fest 2019 – grupa osób na schodach przed wejściem do dworku. Po obu stronach wejścia białe kolumny.