Rakowski Fest 2019

Rakowski Fest 2019 – Chór Piastuny w czarnych strojach, stoi na scenie. Przed sceną mężczyzna siedzący przy konsoli dźwięku. W tle obraz Matki Boskiej.