Rakowski Fest 2019

Rakowski Fest 2019 – Chór Piastuny w czarnych strojach, stoi na scenie. Na pierwszym planie mężczyzna przy mikrofonie. W tle obraz Matki Boskiej.