Sekcja Plastyczna

Sekcja Plastyczna – oferta. Grupa dzieci stojąca pod obrazem namalowanym na zajęciach plastycznych.