21 stycznia odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe Ogólnopolskiego Oddziału Tłumaczan, skupiającego dawnych mieszkańców Tłumacza (miasteczka w woj. stanisławowskim) oraz jego przyjaciół i sympatyków. Tłumackie spotkania opłatkowe mają długą tradycję, która swój początek wywodzi z lat 80-tych. Tegoroczne spotkanie uświetnione było występem chóru „Waliszowianie”, który kultywuje tradycje śpiewacze swoich przodków z Tarnowicy Polnej, polskiej wsi leżącej w dawnym powiecie tłumackim, na dzisiejszej Ukrainie. Pieśni wykonywane przez chór mają wyjątkowy charakter, gdyż powstawały w polskiej miejscowości zatopionej w morzu wsi ukraińskich. Pieśni te są dzisiaj bezcennym reliktem dawnej polskiej kultury, ściśle związanym z historycznymi dziejami kresowej Rzeczpospolitej, min. z czasów batalii z Turkami prowadzonych przez króla Jana III Sobieskiego oraz Konfederacji Barskiej. Zespół jest laureatem wielu nagród, w tym bardzo prestiżowej nagrody im. Oskara Kolberga, którą otrzymał w 2022 r.

 

 

 

Galeria zdjęć: