Odsk "Piast"

„Kompleksowa Obsługa Osiedla” Sp. z o. o. realizując wnioski Właścicieli z zebrań Wspólnot Mieszkaniowych wraz z Urzędem Miasta Wrocławia, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o. o.  oraz z zespołem Elektrociepłowni Wrocław Kogeneracja S.A. zaprasza Właścicieli lokali oraz osoby zainteresowane na spotkanie informacyjne w sprawie zasad i możliwości podłączenia budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Zainteresowane osoby zapraszamy do Ośrodka Działań Społeczno – Kulturalnym  „PIAST” (Dom Kultury) ul. Rękodzielnicza 1 w dniu 14.06.2018r. O godzinie 17:00.