Nie warto palić za sobą mostów, należy je budować! Jak nikt zna się na tym profesor Politechniki
Wrocławskiej Jan Biliszczuk, projektant dobrze znanego Wrocławianom długiego na 612 metrów mostu
Rędzińskiego, będącego częścią autostrady A8. Wszyscy zainteresoowanie mieli okazę posłuchać
prezentacji „Mosty w Polsce” i zaczerpnąć ogromnej dawki wiedzy na temat historii i inżynierii w naszej
ojczyźnie. Pięknie dziękujemy za ciekawą opowieść!

 

Galeria zdjęć: