Kresowe spotkanie kolędowe

13 stycznia odbyło się spotkanie  Ogólnopolskiego Oddziału Tłumaczan – Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Część oficjalna spotkania stała się okazją do odznaczenia przez prezesa Andrzeja KAMIŃSKIEGO kilkunastu osób złotymi odznakami TMLiKP-W w podziękowaniu za dotychczasową działalność społeczną, a zwłaszcza za aktywny udział w akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Symbolicznym nawiązaniem do obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, było wręczenie przez członków Kapituły Krzyża Pamiątkowego 150-lecia urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego. Imprezę  wzbogacił działający przy ODSK „Piast” Chór „Piastuny”, który wystąpił w strojach szlacheckich z widowiskiem słowno-muzycznym na motywach Pastorałki Leona Schillera i fragmentach biblijnych. Część towarzyską wypełnił  Artur ZAHARSKI wzruszającą wiązanką piosenek lwowskich i patriotycznych. Przy melodiach muzyki  tanecznej pierwszy na parkiet ruszył 95-letni kombatant Witold SOKOŁOWSKI.

Zobacz zdjęcia