Urodzony we Wrocławiu. Dyplom magistra sztuki z wyróżnieniem otrzymał w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie ASP) we Wrocławiu na Wydziale Ceramiki i Szkła. Specjalizacja: szkło unikatowe, pracownia szkła unikatowego prof. Ludwika Kiczury i pracownia grafiki artystycznej prof. Haliny Pawlikowskiej. Dyplom w 1993 roku.

Członek Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Wrocławski od 1994. Studia doktoranckie, PAN, Warszawa (2007-2011). Rozprawa doktorska na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego (2015). Praca: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa (adiunkt). Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu (kierownik Działu Usług Poligraficznych i Plastycznych).

Twórczość wizualną prezentował na wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą. Laureat nagród i wyróżnień na konkursach i wystawach konkursowych.

Galeria zdjęć: