„Z potrzeby serca” 25 lat razem

Dwadzieścia pięć lat temu Rada Osiedla Pilczyce Kozanów Popowice Płn oraz kierownictwo Ośrodka Działań Społeczno-kulturalnych PIAST dostrzegając problem odnalezienia  się wielu ludzi w nowej sytuacji spowodowanej transformacją ustrojową postanowiła wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i zorganizowała świąteczne spotkanie opłatkowe dla samotnych, opuszczonych i bezdomnych. Organizatorom zależało nam na tym, aby do tego przedsięwzięcia włączyć jak największe grono ludzi wrażliwych. Na apel inicjatorów, rozpowszechniony  na afiszach w osiedlu i w ogłoszeniach parafialnych odpowiedziało wiele osób i podmiotów. Panie z klubu seniora zadeklarowały ulepienie pierogów, liczni mieszkańcy dostarczyli przygotowane w domu wypieki, harcerze  z VI LO zajęli się udekorowaniem sali i obsługą kelnerską, Sz. P. 19 udostępniła nam kuchnię i pomoc kucharek, sąsiadujący z nami wówczas Impel, Kompleksowa Obsługa Osiedla i inne małe podmioty gospodarcze zadbały, aby uczestnicy spotkania byli obdarowani świątecznymi prezentami od Świętego Mikołaja. Dzieci z zespołów artystycznych działających w  ośrodku kultury Piast przygotowały okolicznościowy program artystyczny. Nadszedł oczekiwany dzień. Zaproszenie przyjęły 63 osoby. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli między innymi wiceprezydent Wrocławia nasz mieszkaniec Adam Grehl, proboszcz miejscowej parafii ks. Józef Mielczarek, dyrektorzy szkół, darczyńcy i radni rady osiedla. Atmosfera bardzo świąteczna i rodzinna, tradycyjna choinka, dzielenie się opłatkiem, wzajemne życzenia, konsumpcja przygotowanych potraw, wspólne kolędowanie i łzy wzruszenia.

Organizatorzy uznali, że należy te spotkania kontynuować i tak to trwa po  dzień dzisiejszy. Zaczęło się od 63 osób a skończyło się na 200. Jest to bariera, której przekroczyć nie można ze względu na pojemność sali. Bardzo ważnym elementem każdego spotkania wigilijnego były widowiska przygotowane przez członków zespołów artystycznych działających w ośrodku kultury i które stanowiły ucztą dla ducha. Teatr „Lalkowe figle” wystawił „Pastorałkę” Leona Schillera,  spektakl maskowy „Opowieść betlejemska”,  widowiska nawiązujące do aktualnych wydarzeń roku, 1000-lecia  powstania Wrocławia, Światowych Dni Młodzieży i innych. Od kilku lat swoim programem ubogaca wigilie osiedlowy chór Piastuny. Rokrocznie zaszczycają nas  swoją obecnością dostojni goście: biskupi naszej archidiecezji prezydenci miasta, marszałkowie województwa, eurodeputowani, senatorowie, posłowie, radni rady miejskiej, przedstawiciele darczyńców, oraz organizacji i instytucji lokalnych. Po 25 latach spotkania opłatkowe są kierowane do środowisk senioralnych z osiedla Pilczyce, Kozanowa i Popowic.  Przez 25 lat udało się zachować i upowszechnić  piękno polskiej tradycji, zaangażować w to dzieło  lokalne środowisko: Radę Osiedla, Ośrodek Kultury PIAST, parafie, szkoły i liczne grono mieszkańców. Wieczerzę wigilijną przygotowują panie z klubu seniora, które lepią ponad 3000 pierogów pod okiem wykwalifikowanych kucharek z powierzonych artykułów zakupionych ze środków Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice płn., Wolontariusze z VI LO przygotowują stoły przykrywając je obrusami i świątecznymi stroikami a w czasie wigilii z powodzeniem pełniąc rolę kelnerów  obsługując zaproszonych biesiadników . W ostatnich latach projekt wspiera Gmina Wrocław a od 2-ch lat Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Wydarzenie wigilijne jest gestem ludzi dobrej woli  dla drugiego człowieka, którego koleje losu w tym okresie świątecznym skazały na samotność i niedostatek.  Atmosfera rodzinna, wspólne kolędowanie, paczki świąteczne składające się w większości z artykułów żywnościowych i powszechnego użytku zakupione przez darczyńców, które są serdecznym i praktycznym uzupełnieniem spotkania ludzi z ludźmi. Głównym celem imprezy jest aby w tym radosnym okresie świąt Bożego Narodzenia nikt nie czuł się samotny, zapomniany czy wykluczony.

Jolanta i Henryk Macała