Warsztaty teatralne

Serdecznie zapraszamy na zajęcia teatralne, które odbywać się będą w środy od godz.16.30-18.30. Warsztaty prowadzić będzie aktorka teatru lalkowego. Spróbujemy powrócić do działalności lakowego teatru działającego w naszym ośrodku pn. Lalkowe figle.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.