Zwiedzanie cmentarza żydowskiego

Zapraszamy do zwiedzania -z przewodnikiem – Cmentarza Żydowskiego przy ul. Ślężnej, 19.04.18 o godz.12.30. To swoiste Muzeum oraz Dzień pamięci o ofiarach holokaustu przypominają wrocławskiej społeczności dzieje ludzi pochodzenia żydowskiego mieszkających w naszym mieście. Ostatni pochówek w tej nekropolii odbył się w roku 1942. Zapisy w Ośrodku.

Zobacz zdjęcia