Zwiedzanie cmentarza żydowskiego

Zwiedzanie cmentarza żydowskiego – nagrobek z motywem szachownicy i wyrzeźbioną figurą szachowego skoczka.