Zwiedzanie cmentarza żydowskiego

Zwiedzanie cmentarza żydowskiego – pomnik, nagrobek w kształcie piramidy.