Zwiedzanie cmentarza żydowskiego

Zwiedzanie cmentarza żydowskiego – stary kamienny grobowiec, częściowo porośnięty mchem.