Zwiedzanie cmentarza żydowskiego

Zwiedzanie cmentarza żydowskiego – grupa zwiedzających, stojąca na cmentarzu. Na przodzie przewodnik.