Zwiedzanie cmentarza żydowskiego

Zwiedzanie cmentarza żydowskiego – kamienna płyta z wyrzeźbionymi dłońmi.