Zwiedzanie cmentarza żydowskiego

Zwiedzanie cmentarza żydowskiego – fragment ozdobnego grobu z motywem pióra i pergaminu.