Zwiedzanie cmentarza żydowskiego

Zwiedzanie cmentarza żydowskiego – nagrobek z wyrzeźbionym na górze hełmem.