Zwiedzanie cmentarza żydowskiego

Zwiedzanie cmentarza żydowskiego – grupka zwiedzających przed wejściem na cmentarz. Przewodnik opowiada i wskazuje coś prawą ręką.