Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej – Narodowe Czytanie – wspólnota, tradycja, trudny los wielu pokoleń odzyskiwanej Niepodległości. W tym roku (kolejny Raz) z udziałem wybitnej wrocławskiej Aktorki – Aldona Struzik i pochodzącego z Mińska na Białorusi tria męskiego Ad Dei Gloriam! Dziękujemy za włączenie się uczennic VI LO! Wiele przeżyć i duchowej Muzycznej Uczty!! Wspominaliśmy także naszą, niezapomnianą, artystyczną podróż Chóru Piastuny, dokładnie tym szlakiem, w 2019 – nad Niemen!!!

To książka nastrojowa, napisana barwnym językiem, a zarazem donośna i sugestywna w swoim patriotycznym przesłaniu. (…) Spotkajmy się z rodzinami Bohatyrowiczów, Korczyńskich i innymi postaciami, wysłuchajmy ich rozmów o Polsce, ale też tych codziennych pogawędek „przy polskim stole”. Odkryjmy na nowo atmosferę tego dzieła, bogatą nadniemeńską przyrodę, wspaniałe pejzaże i krajobrazy. Przypomnijmy wreszcie ważne dziedzictwo Powstania Styczniowego, które powraca we wspomnieniach bohaterów i legendzie jako symbol i fundament narodowej pamięci i którego znaczenie jest istotne także dla innych narodów naszego regionu – podkreślił w liście Prezydent RP Andrzej Duda.