Oddajmy głos Artystce Nastazji Staniszewskiej ;”Moją główną inspiracją jest ludzka psychika oraz cały wachlarz nieustannie zmiennych stanów emocjonalnych. Punktem wyjścia dla treści wewnętrznych stało się dla mnie ciało. Uważam bowiem, że kumulują się w nim nasze emocje, czego dowodem są m.in. bóle somatyczne, które wywołuje silny stres oraz negatywne bodźce zewnętrzne. Natomiast, gdy jesteśmy spokojni, ciało dostraja się do naszych emocji, rozluźniając się. Oddychamy wówczas powoli, głęboko, bez zbędnego pośpiechu.  Sztuka jest dla mnie subiektywną wypowiedzią przefiltrowaną przez własny sposób postrzegania otaczającego nas świata. Tworząc obrazy staram się pozostawić je niedopowiedziane, tak by widz mógł zinterpretować owe prace na swój indywidualny sposób. Tytuły mają jedynie nakierować odbiorcę, lecz nie są one ostateczną odpowiedzią na poruszane przeze mnie treści” Na wystawie prezentujemy prace dzieci i dorosłych wychowanków Pracowni artystycznej Artystki.