Pilczyckie sekrety i osobliwości – zapraszamy na zajęcia ze sztuki fotografii pod kierunkiem prof. Czesława Chwiszczuka i mgr. Rafała Warzechy,  z  Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu (mieszkańców Pilczyc).  Chcemy odnaleźć  miejsca,  z przedwojennych  pocztówek Pilczyc i ich współczesne odniesienia. Zapraszamy na  warsztaty z materiałem  fotograficznym na zadany temat i  poszukiwanie osiedlowych ciekawostek wizualnych i przyrodniczych.  Spotkania będą  –  poprzedzone  wykładem na temat historii fotografii. Oferta skierowana dla chętnych odkrywania nowych możliwości sztuki fotografii i pogłębienia swoich umiejętności w tej dziedzinie. Zajęcia są bezpłatne i rozpoczynać się co będą codziennie w  ODSK Piast, ul. Rękodzielnicza 1 oraz w plenerze, na terenie osiedla Pilczyce w dniach 26 – 29 sierpnia w godz. 17.00 -19.30 ( jedne zajęcia przed południem 27.08.20 godz. 11.00 –13.30  na terenie ośrodka OSWDN 12, przy ul. Dworskiej).

To wszystko w ramach antywirusowej kuracji – tuż przed końcem wakacji!!!

Zapisy pod  adresem odskpiast@gmail.com  – do 21 sierpnia br.