„W rękach dzieło” przy Rękodzielniczej – nasi sąsiedzi artyści –  zajęcia malarskie i fotograficzne– warsztaty dla dzieci i dorosłych

Taki pejzaż,  nasz – zapraszamy na plener malarski nad niezwykłym stawem, na osiedlu Pilczyce, który będzie  prowadzony pod kierunkiem zawodowych artystów plastyków Macieja Myrdzio – malarstwo akrylowe i Stanisława Przewłockiego – akwarela, mieszkańców Gądowa i sąsiednich Maślic. Zajęcia będą poprzedzone wykładem i prezentacją Jadwigi Jasińskiej- Sadury, na temat Pejzażu w sztuce. Warsztaty potrwają  od 18 do 23 sierpnia 2020 roku i  odbywać się będą  nad stawem pilczyckimi oraz w ODSK Piast, ul. Rękodzielnicza 1 (zbiórka codziennie),  w godz. 10.30 – 13.00 (jedne zajęcia, 22.08.20 odbywać się będą po południu w godz. 17.00-19.30. Projekt jest bezpłatny i skierowany dla osób początkujących, jak i bardziej zaawansowanych,  pragnących odnaleźć, albo pogłębić swoje artystyczne umiejętności malarskie.

Zapisy pod  adresem odskpiast@gmail.com  – do 14 sierpnia br.